شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ گاهي از اوقات جهلمون زياد ميشه و شکر کردن نعمتهاي خدا رو فراموش ميکنيم مثل شکر دو نعمتِ امنيت و عافيت ... خيلي صحبت روي اين موضوع شده ولي ميخوام از يک منظر ديگر برايتان مطلبي نقل کنم *امنيت مقدم بر عافيت هست * طبق روال گذشته بنا را بر اختصار و بيان داستان ميگذاريم نعمتان مجهولتان الأمن و العافيه‏
دو حکيم با هم بحث کردند در اين خصوص که از آن دو نعمت کدام يک مقدم است .....آخر الامر
دو گوسفند آوردند که يکي مريض و ديگري صحيح و سالم و هر يک را در اتاقي گذاشتند و علوفه اي براي آنها تهيه کردند ولي مقابل گوسفند سالم گرگي را بستند و رفتند ...
بعد از يک روز آمدند و ديدند آن گوسفند بيمار قدري علف خورده و آن گوسفند صحيح هيچ نخورده چون گوسفند مريض خوفي نداشته و در امنيت بود ولي گوسفند سالم از ترس گرگ ميلي به علوفه نکرد ... و هر دو حکيم تصديق بر مقدم بودن امنيت بر عافيت کردند
*عزيز جان *اين بار تو را تنها ميگذارم در تذکر دادن به خودت از هر دري که مي خواهي وارد شو
احسنتم
حکيمانه و آموزنده بود مرسي
درود برتو آريايي:D
درب کنسرو بازکن برقی
شهريار کوچه ها
رتبه 30
97 برگزیده
3340 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top